Exekuce

Ovlivní trvalý pobyt proces výkonu exekuce?

V současné době stále přibývá obyvatel, kteří se ocitají v exekuci, a průměrná zadluženost českých domácností stoupá. Doba se zrychluje a lidé, hnáni vidinou rychlého a snadného nabití pěněz, přistupují k půjčkám, které se na první pohled jeví jako výhodné. Tohoto „trendu“ si často všímají i pochybné finanční instituce, které toho dokážou vynalézavě a mnohdy lstivě využít. Obvykle se tak stává (a to nejen z výše uvedeného důvodu), že se zejména neinformovaní mladí, nebo naopak postarší důvěřiví lidé, velice snadno zadluží. Situace se může dlouhou dobu zdát pod kontrolou a dopisy s výzvami k okamžitému zaplacení splátek končí v odpadcích. Brzy ale nastane zlom, vyjdou na povrch veškeré následky nerozvážného jednání a lidé musí čelit těžké životní situaci.

Když už se problém zdá být neřešitelný, mnozí se uchylují ke krajním a zoufalým řešením, jako je například zrušení svého trvalého pobytu či hledání azylu u svých nejbližších. Důsledky takového jednání mohou být paradoxně ještě závažnější, mimo jiné jím vystavují v nebezpečí i své blízké. Většina zadlužených totiž podléhá mylné představě, že exekutor smí zastavovat movitý majetek výlučně na adrese trvalého bydliště. Opak je ale pravdou. Exekuce může být vykonána jak na adrese, kde má dlužník nahlášen trvalý pobyt, tak na adrese, kde se zjevně momentálně zdržuje (to se posuzuje podle toho, zda má povinný na adrese nějaké osobní věci, kupříkladu hygienické potřeby). Pak už exekutor může v takové nemovitosti sepsat seznam movitých věcí k zástavě a nalepit štítky. Skutečnost, komu konkrétní majetek opravdu patří, nehraje žádnou roli.

Exekutor tedy může zabavovat v podstatě kdekoli. Je zde ale nějaká možnost, jak uchránit majetek, který dlužníkovi nepatří? Poškozený se může bránit takzvanou „vylučovací žalobou“. Své zabavené věci musí doložit nejlépe fakturou se jménem nebo třeba fotografiemi z bytu, které jasně prokáží, že vybavení bylo v nemovitosti ještě před příchodem dlužníka.