Změna parkování v Brně

Brno a parkovací zóny a karty

Brněnský magistrát zavede systém parkovacích zón

Po vzoru Prahy budou městské části Brna rozděleny na parkovací zóny, v nichž se bude platit za vydání oprávnění k parkování osobních aut. Řidiči s chybějícím oprávněním budou za parkování platit přes mobilní aplikaci nebo platební terminál, kam zadají registrační značku svého auta.

Placení za parkování bude vymáhat městská policie pomocí speciálních aut s kamerami snímajícími registrační značky stojících vozidel a zaznamenané značky budou porovnávány s databází zaplaceného parkovného. Kdo nezaplatí, bude popotahován ve správním řízení.

První zóny plánuje spustit v roce 2019 Brno-střed

Rezidentní parkování bude zavedeno nejprve v centru města, poté se postupně rozšíří do 11 městských částí. Rozdělí občany do tří skupin: rezidenti, abonenti a návštěvníci.

Rezidenti platí 900 Kč ročně za stání v zóně, kde mají místo trvalého pobytu či vlastní nemovitost, a v přiléhajících zónách. V ostatních zónách parkují jako návštěvníci. Pokud využívají více vozidel, zaplatí za každé další 9000 Kč ročně.

Abonenti mají v zóně sídlo nebo provozovnu (podnikají tam). Jsou na tom podobně jako rezidenti, pouze platí ročně za první vozidlo 9000 Kč a za každé další 18000 Kč za stání v dané zóně a přiléhajících.

Návštěvníci jsou všichni ostatní a platí 10–100 Kč za hodinu stání na základě cenových pásem.