Parkování v Brně

Při parkování ve středu města se obvykle nevyhnete placení. Většina veřejných parkovišť v centru je zpoplatněna a je nutné uhradit poplatek v parkovacím automatu. Jejich kapacita je i přesto velice omezená, poznat je to především v poledních hodinách. Brnu zatím chybí parkoviště typu P+R (Park & Ride - Zaparkuj a odjeď) na okraji města s přímým napojením na městskou hromadnou dopravu. V plánu je ale stavba několika dalších parkovacích domů přímo v centru města.

Parkování pro rezidenty

Rezidenti, tedy fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti mají možnost získat roční parkovací karty za cenu:

  • 200 Kč/rok pro první automobil,
  • 8000 Kč/rok pro druhý automobil,
  • 12000 Kč/rok za třetí a každý další automobil.

Městské části Brna jsou rozděleny na parkovací zóny A, B, C v nichž mají rezidenti s trvalým pobytem či vlastníci nemovitosti v dané oblasti navíc možnost získat 100-200 volných parkovacích hodin pro své návštěvy. Další volné hodiny si pak mohou zakoupit za symbolický poplatek 50-100 Kč.

Vyřízení parkovací karty je navíc velmi jednoduché a lze vyřídit fyzickou návštěvou kontaktního pracoviště v ulici Zvonařka 5 (elektronicky se můžete objednat zde) nebo elektronicky e-mailem (na parkovanivbrne@brno.cz), datovou schránku (na ID: a7kbrrn). Běžná doba vyřízení je 10 dní, maximální lhůta stanovená zákonem je 30 dní. Prodloužení, změny a přidělení volných hodin pro návštěvy pak můžete vyřizovat přes osobní portál uživatele, který vám bude zřízen k parkovací kartě.

Navíc můžete parkovat i mimo oblast svého trvalého bydliště. Brno zvolilo princip „květinky“, takže parkovací oprávnění platí nejen v oblasti, kde má rezident svou adresu (střed „květinky“), ale i ve všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“). Tím se značně rozšiřuje území, na kterém můžete zaparkovat. V ostatních parkovacích oblastech pak funguje jako návštěvník. Přehlednou mapu oblastí naleznete zde.

Ušetřete tisíce ročně za parkování v Brně s trvalým pobytem na AdreseTP.