O SLUŽBĚ

Často se nás klienti ptají, jaké výhody má přihlášení k trvalému pobytu.

A my odpovídáme, že výhody jsou takové:

 • adresa bydliště v Praze nebo Brně jen za 300 Kč/měsíc
 • možnost vyřízení služby osobně nebo korespondenčně
 • možnost získat parkovací kartu na modrou zónu za výhodných podmínek (například pro Prahu 1 platí, že nerezident zaplatí za rok 36 000 Kč, ale jako rezident zaplatí právnická osoba 12 000 Kč za první kartu/rok a 36 000 Kč za každou další, fyzická osoba platí jen 1200 Kč za první kartu/rok a 14 000 Kč za další kartu)
 • kvalitní mateřské a základní školy
 • právo volit a zažádat si o voličský průkaz
 • poskytování sociálních dávek či příspěvku na bydlení
 • možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nebo umístění seniorů v ošetřovatelském domě
 • přednost při evidenci u lékaře
 • 1. dítě do 15 let ke smlouvě zákonného zástupce platí za trvalý pobyt pouze 1 Kč/období. Každé další dítě ke smlouvě zákonného zástupce získá 50% slevu z období.

Pokud i vy chcete využívat výhod trvalého bydliště v Praze či Brně (a nechcete se stěhovat), využijte našich služeb ke zřízení trvalého bydliště.

CENÍK TRVALÉHO POBYTU NA ADRESE
- Praha 1, ul. Rybná 716/24
- Brno, ul. Lidická 700/19


Podpis smlouvy na období Platba na období Měsíční platba
Platba na 36 měsíců 9 000 Kč bez DPH*/** 250 Kč bez DPH
Platba na 24 měsíců 6 000 Kč bez DPH* 250 Kč bez DPH
Platba na 12 měsíců 3 600 Kč bez DPH* 300 Kč bez DPH
Platba na 6 měsíců 2 400 Kč bez DPH* 400 Kč bez DPH
Platba na 3 měsíce 1 800 Kč bez DPH* 600 Kč bez DPH
* Platba je splatná v den podpisu smlouvy na celé období. Cena je konečná a DPH není účtováno.
** Platba za každý další rok nad rámec tří let je účtována 3 000 Kč bez DPH/ rok.

Děti do 15 let:
1) ke každé smlouvě (faktuře) zákonného zástupce je možno sjednat smlouvu (fakturu) na jednu osobu do 15 let za 1,-. (POZOR: jedná se o platbu na období shodné s obdobím na smlouvě dospělého).

2) každá další osoba do 15 let má smlouvu (fakturu) s 50% slevou z platby zákonného zástupce. (POZOR: jedná se o platbu na období shodné s obdobím na smlouvě dospělého).

3) osoba do 15 let bez smlouvy zákonného zástupce hradí plnou cenu.

Jak je složité získat trvalý pobyt

Stěhování patří často mezi ne zrovna oblíbené lidské činnosti a to i když se stěhujete do lepšího / většího / hezčího atd. Jde o samotný proces „stěhování“, který se může mnohdy zdát nekonečný. Jestliže se pouštíte do stěhování i se změnou adresy trvalého pobytu, čeká na Vás ještě návštěva příslušného obecního úřadu v místě vašeho nového bydliště. Zde vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Potřeba je předložit platný občanský průkaz a smlouvu či dokument k nemovitosti.

Na kterém úřadě se nemusí nic ohlašovat:
 • Katastrální úřad
 • Živnostenský úřad
 • Finanční úřad (za předpokladu přestěhování mimo územní působnost finančního úřadu, zašle původní místně příslušný finanční úřad osobě oznámení o změně místní příslušnosti)
 • Řidičský průkaz a registr vozidel (v rámci změny adresy trvalého pobytu ve stejné obci není potřeba hlásit)

Zdravotní pojišťovna je napojena na základní registry a informace o změně adresy trvalého pobytu, by měla obdržet, stále ovšem platí oznamovací povinnost, tudíž na svoji zdravotní pojišťovnu byste zajít měli. U Úřadu práce je také vyžadována oznamovací povinnost. České správě sociálního zabezpečení musíte změnu nahlásit, pokud pobíráte důchod.

Dále se doporučuje nahlásit změnu trvalého pobytu především zde:
 • Banky a jiné finanční instituce
 • Dodavatelé energií
 • Plynárny
 • Ošetřující lékař, zubař
 • Zaměstnavatel či škola/školka
 • Pošta
 • Telefonní operátor

Opravdu toto vše chcete podstoupit kvůli tomu, aby vaše dítě mohlo studovat na kvalitní škole na dobré adrese?

Objednejte si naše služby a máte změnu adresy trvalého pobytu jednodušší.

Trvalý pobyt na úřadě

Od 1. června 2017 nabyla účinnosti novela 4. 456/2016 Sb., díky které budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu. Údaj o adrese v občanských průkazech je nadále povinný zůstává jako povinný a svůj význam má zejména v soukromoprávních vztazích, kde soukromý subjekt nemá šanci nahlížet do informačních systémů a kde tudíž je občanský průkaz jediným osobním dokladem, k prokázání adresy místa trvalého pobytu.

Vyplatí se Vám být evidován v ohlašovně, kvůli tomu abyste mohli pořídit levněji parkovací kartu? Změna trvalého pobytu u nás je rychlá, jednoduchá a bez stěhování.