O SLUŽBĚ

Často se nás klienti ptají, jaké výhody má přihlášení k trvalému pobytu.

A my odpovídáme, že výhody jsou takové:

 • adresa bydliště v Praze nebo Brně jen za 49 Kč/měsíc
 • možnost vyřízení služby osobně nebo korespondenčně
 • možnost získat parkovací kartu
 • kvalitní mateřské a základní školy
 • právo volit a zažádat si o voličský průkaz
 • poskytování sociálních dávek či příspěvku na bydlení
 • možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nebo umístění seniorů v ošetřovatelském domě
 • přednost při evidenci u lékaře
 • 1. dítě do 15 let ke smlouvě zákonného zástupce platí za trvalý pobyt pouze 1 Kč/období. Každé další dítě ke smlouvě zákonného zástupce získá 50% slevu z období.

Pokud i vy chcete využívat výhod trvalého bydliště v Praze či Brně (a nechcete se stěhovat), využijte našich služeb ke zřízení trvalého bydliště.

CENÍK TRVALÉHO POBYTU NA ADRESE
- Praha 1, ul. Rybná 716/24
- Brno, ul. Lidická 700/19


Podpis smlouvy na období Platba na období Měsíční platba
Platba na 120 měsíců 5 880 Kč bez DPH* 49 Kč bez DPH
Platba na 60 měsíců 8 940 Kč bez DPH* 149 Kč bez DPH
Platba na 24 měsíců 4 776 Kč bez DPH* 199 Kč bez DPH
Platba na 12 měsíců 2 988 Kč bez DPH* 249 Kč bez DPH
Platba na 6 měsíců 2 994 Kč bez DPH* 499 Kč bez DPH
Platba na 3 měsíce 1 647 Kč bez DPH* 599 Kč bez DPH
* Platba je splatná v den podpisu smlouvy na celé období. Cena je konečná a DPH není účtováno.

Děti do 15 let mají nárok na 50 % slevu ze služby Trvalý pobyt. Smlouvu je možné uzavřít na období 3, 6 nebo 12 měsíců. Fakturační období následujícího po dovršení 15 let dítěte je již účtováno za standardní cenu. Doplňkové služby nepodléhají slevě.

Doplňkové služby

Měsíční platba
Převzetí poštovních zásilek 69 Kč bez DPH
Zaslání poštovních zásilek v rámci České republiky* 49 Kč bez DPH
Zaslání poštovních zásilek do zahraničí* 149 Kč bez DPH
Administrativní poplatek spojený s přeplatkem (duplicitní či mylná platba) 500 Kč bez DPH
Vyhotovení nových ověřených dokumentů k sídlu při ztrátě či změně (Souhlas se sídlem, výpis z KN, plná moc) 150 Kč bez DPH za dokument
Konverze dokumentu 60 Kč bez DPH za stranu
* obyčejnou listovní zásilkou na kontaktní adresu v rámci České republiky nebo do zahraničí udanou PŘÍJEMCEM SLUŽBY. Váha jedné obyčejné zásilky nepřekročí 250 g. Minimální rozměry 14 × 9 cm. Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Jak je složité získat trvalý pobyt

Stěhování patří často mezi ne zrovna oblíbené lidské činnosti, a to i když se stěhujete do lepšího / většího / hezčího atd. Jde o samotný proces „stěhování“, který se může mnohdy zdát nekonečný. Jestliže se pouštíte do stěhování i se změnou adresy trvalého pobytu, čeká na Vás ještě návštěva příslušného obecního úřadu v místě vašeho nového bydliště. Zde vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Potřeba je předložit platný občanský průkaz a smlouvu či dokument k nemovitosti.

Na kterém úřadě se nemusí nic ohlašovat:
 • Katastrální úřad
 • Živnostenský úřad
 • Finanční úřad (za předpokladu přestěhování mimo územní působnost finančního úřadu, zašle původní místně příslušný finanční úřad osobě oznámení o změně místní příslušnosti)
 • Řidičský průkaz a registr vozidel (v rámci změny adresy trvalého pobytu ve stejné obci není potřeba hlásit)

Zdravotní pojišťovna je napojena na základní registry a informace o změně adresy trvalého pobytu, by měla obdržet, stále ovšem platí oznamovací povinnost, tudíž na svoji zdravotní pojišťovnu byste zajít měli. U Úřadu práce je také vyžadována oznamovací povinnost. České správě sociálního zabezpečení musíte změnu nahlásit, pokud pobíráte důchod.

Dále se doporučuje nahlásit změnu trvalého pobytu především zde:
 • Banky a jiné finanční instituce
 • Dodavatelé energií
 • Plynárny
 • Ošetřující lékař, zubař
 • Zaměstnavatel či škola/školka
 • Pošta
 • Telefonní operátor

Opravdu toto vše chcete podstoupit kvůli tomu, aby vaše dítě mohlo studovat na kvalitní škole na dobré adrese?

Objednejte si naše služby a máte změnu adresy trvalého pobytu jednodušší.

Trvalý pobyt na úřadě

Od 1. června 2017 nabyla účinnosti novela 4. 456/2016 Sb., díky které budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu. Údaj o adrese v občanských průkazech je nadále povinný zůstává jako povinný a svůj význam má zejména v soukromoprávních vztazích, kde soukromý subjekt nemá šanci nahlížet do informačních systémů a kde tudíž je občanský průkaz jediným osobním dokladem, k prokázání adresy místa trvalého pobytu.

Vyplatí se Vám být evidován v ohlašovně, kvůli tomu abyste mohli pořídit levněji parkovací kartu? Změna trvalého pobytu u nás je rychlá, jednoduchá a bez stěhování.