O SLUŽBĚ

Často se nás klienti ptají, jaké výhody má přihlášení k trvalému pobytu.

A my odpovídáme, že výhody jsou takové:

 • adresa bydliště v Praze nebo Brně jen za 49 Kč/měsíc
 • možnost vyřízení služby osobně nebo korespondenčně
 • možnost získat parkovací kartu
 • kvalitní mateřské a základní školy
 • právo volit a zažádat si o voličský průkaz
 • poskytování sociálních dávek či příspěvku na bydlení
 • možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nebo umístění seniorů v ošetřovatelském domě
 • přednost při evidenci u lékaře
 • 1. dítě do 15 let ke smlouvě zákonného zástupce platí za trvalý pobyt pouze 1 Kč/období. Každé další dítě ke smlouvě zákonného zástupce získá 50% slevu z období.

Pokud i vy chcete využívat výhod trvalého bydliště v Praze či Brně (a nechcete se stěhovat), využijte našich služeb ke zřízení trvalého bydliště.

CENÍK TRVALÉHO POBYTU NA ADRESE
- Praha 1, ul. Rybná 716/24
- Brno, ul. Lidická 700/19


Podpis smlouvy na období Platba na období Měsíční platba
Platba na 120 měsíců 5 880 Kč bez DPH* 49 Kč bez DPH
Platba na 60 měsíců 8 940 Kč bez DPH* 149 Kč bez DPH
Platba na 24 měsíců 4 776 Kč bez DPH* 199 Kč bez DPH
Platba na 12 měsíců 2 988 Kč bez DPH* 249 Kč bez DPH
Platba na 6 měsíců 2 994 Kč bez DPH* 499 Kč bez DPH
Platba na 3 měsíce 1 647 Kč bez DPH* 599 Kč bez DPH
* Platba je splatná v den podpisu smlouvy na celé období. Cena je konečná a DPH není účtováno.

Děti do 15 let:
1) ke každé smlouvě (faktuře) zákonného zástupce je možno sjednat smlouvu (fakturu) na jednu osobu do 15 let za 1,-. (POZOR: jedná se o platbu na období shodné s obdobím na smlouvě dospělého).

2) každá další osoba do 15 let má smlouvu (fakturu) s 50% slevou z platby zákonného zástupce. (POZOR: jedná se o platbu na období shodné s obdobím na smlouvě dospělého).

3) osoba do 15 let bez smlouvy zákonného zástupce hradí plnou cenu.

Doplňkové služby

Měsíční platba
Převzetí poštovních zásilek 69 Kč bez DPH
Zaslání poštovních zásilek v rámci České republiky* 49 Kč bez DPH
Zaslání poštovních zásilek do zahraničí* 149 Kč bez DPH
Administrativní poplatek spojený s přeplatkem (duplicitní či mylná platba) 500 Kč bez DPH
Vyhotovení nových ověřených dokumentů k sídlu při ztrátě či změně (Souhlas se sídlem, výpis z KN, plná moc) 150 Kč bez DPH za dokument
Konverze dokumentu 60 Kč bez DPH za stranu
* obyčejnou listovní zásilkou na kontaktní adresu v rámci České republiky nebo do zahraničí udanou PŘÍJEMCEM SLUŽBY. Váha jedné obyčejné zásilky nepřekročí 250 g. Minimální rozměry 14 × 9 cm. Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Jak je složité získat trvalý pobyt

Stěhování patří často mezi ne zrovna oblíbené lidské činnosti, a to i když se stěhujete do lepšího / většího / hezčího atd. Jde o samotný proces „stěhování“, který se může mnohdy zdát nekonečný. Jestliže se pouštíte do stěhování i se změnou adresy trvalého pobytu, čeká na Vás ještě návštěva příslušného obecního úřadu v místě vašeho nového bydliště. Zde vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Potřeba je předložit platný občanský průkaz a smlouvu či dokument k nemovitosti.

Na kterém úřadě se nemusí nic ohlašovat:
 • Katastrální úřad
 • Živnostenský úřad
 • Finanční úřad (za předpokladu přestěhování mimo územní působnost finančního úřadu, zašle původní místně příslušný finanční úřad osobě oznámení o změně místní příslušnosti)
 • Řidičský průkaz a registr vozidel (v rámci změny adresy trvalého pobytu ve stejné obci není potřeba hlásit)

Zdravotní pojišťovna je napojena na základní registry a informace o změně adresy trvalého pobytu, by měla obdržet, stále ovšem platí oznamovací povinnost, tudíž na svoji zdravotní pojišťovnu byste zajít měli. U Úřadu práce je také vyžadována oznamovací povinnost. České správě sociálního zabezpečení musíte změnu nahlásit, pokud pobíráte důchod.

Dále se doporučuje nahlásit změnu trvalého pobytu především zde:
 • Banky a jiné finanční instituce
 • Dodavatelé energií
 • Plynárny
 • Ošetřující lékař, zubař
 • Zaměstnavatel či škola/školka
 • Pošta
 • Telefonní operátor

Opravdu toto vše chcete podstoupit kvůli tomu, aby vaše dítě mohlo studovat na kvalitní škole na dobré adrese?

Objednejte si naše služby a máte změnu adresy trvalého pobytu jednodušší.

Trvalý pobyt na úřadě

Od 1. června 2017 nabyla účinnosti novela 4. 456/2016 Sb., díky které budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu. Údaj o adrese v občanských průkazech je nadále povinný zůstává jako povinný a svůj význam má zejména v soukromoprávních vztazích, kde soukromý subjekt nemá šanci nahlížet do informačních systémů a kde tudíž je občanský průkaz jediným osobním dokladem, k prokázání adresy místa trvalého pobytu.

Vyplatí se Vám být evidován v ohlašovně, kvůli tomu abyste mohli pořídit levněji parkovací kartu? Změna trvalého pobytu u nás je rychlá, jednoduchá a bez stěhování.