O SLUŽBĚ

Často se nás klienti ptají, jaké výhody má přihlášení k trvalému pobytu.

A my odpovídáme, že výhody jsou takové:

 • adresa bydliště v Praze nebo Brně jen za 500 Kč/měsíc
 • možnost vyřízení služby osobně nebo korespondenčně
 • možnost získat parkovací kartu na modrou zónu za výhodných podmínek (například pro Prahu 1 platí, že nerezident zaplatí za rok 36 000 Kč, ale jako rezident zaplatí právnická osoba 12 000 Kč za první kartu/rok a 36 000 Kč za každou další, fyzická osoba platí jen 1200 Kč za první kartu/rok a 14 000 Kč za další kartu)
 • kvalitní mateřské a základní školy
 • právo volit a zažádat si o voličský průkaz
 • poskytování sociálních dávek či příspěvku na bydlení
 • možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou nebo umístění seniorů v ošetřovatelském domě
 • přednost při evidenci u lékaře
 • dítě do 15 let platí za trvalý pobyt pouze 1 Kč

Pokud i vy chcete využívat výhod trvalého bydliště v Praze či Brně (a nechcete se stěhovat), využijte našich služeb ke zřízení trvalého bydliště.

CENÍK TRVALÉHO POBYTU NA ADRESE
- Praha 1, ul. Rybná 716/24
- Brno, ul. Lidická 700/19


Podpis smlouvy na období Platba na období Měsíční platba
Platba na 36 měsíců 15 000 Kč bez DPH*/** 417 Kč bez DPH
Platba na 24 měsíců 10 000 Kč bez DPH*/** 417 Kč bez DPH
Platba na 12 měsíců 6 000 Kč bez DPH*/** 500 Kč bez DPH
Platba na 6 měsíců 3 900 Kč bez DPH*/** 650 Kč bez DPH
Platba na 3 měsíce 2 400 Kč bez DPH*/** 800 Kč bez DPH
* Platba je splatná v den podpisu smlouvy na celé období. Cena je konečná a DPH není účtováno.
** Platba za každý další rok nad rámec tří let je účtována 5 000 Kč bez DPH/ rok.

Jak je složité získat trvalý pobyt

Stěhování patří často mezi ne zrovna oblíbené lidské činnosti a to i když se stěhujete do lepšího / většího / hezčího atd. Jde o samotný proces „stěhování“, který se může mnohdy zdát nekonečný. Jestliže se pouštíte do stěhování i se změnou adresy trvalého pobytu, čeká na Vás ještě návštěva příslušného obecního úřadu v místě vašeho nového bydliště. Zde vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Potřeba je předložit platný občanský průkaz a smlouvu či dokument k nemovitosti.

Na kterém úřadě se nemusí nic ohlašovat:
 • Katastrální úřad
 • Živnostenský úřad
 • Finanční úřad (za předpokladu přestěhování mimo územní působnost finančního úřadu, zašle původní místně příslušný finanční úřad osobě oznámení o změně místní příslušnosti)
 • Řidičský průkaz a registr vozidel (v rámci změny adresy trvalého pobytu ve stejné obci není potřeba hlásit)

Zdravotní pojišťovna je napojena na základní registry a informace o změně adresy trvalého pobytu, by měla obdržet, stále ovšem platí oznamovací povinnost, tudíž na svoji zdravotní pojišťovnu byste zajít měli. U Úřadu práce je také vyžadována oznamovací povinnost. České správě sociálního zabezpečení musíte změnu nahlásit, pokud pobíráte důchod.

Dále se doporučuje nahlásit změnu trvalého pobytu především zde:
 • Banky a jiné finanční instituce
 • Dodavatelé energií
 • Plynárny
 • Ošetřující lékař, zubař
 • Zaměstnavatel či škola/školka
 • Pošta
 • Telefonní operátor

Opravdu toto vše chcete podstoupit kvůli tomu, aby vaše dítě mohlo studovat na kvalitní škole na dobré adrese?

Objednejte si naše služby a máte změnu adresy trvalého pobytu jednodušší.

Trvalý pobyt na úřadě

Od 1. června 2017 nabyla účinnosti novela 4. 456/2016 Sb., díky které budou mít lidé s trvalým bydlištěm na radnici tuto skutečnost vyznačenou v občanském průkazu. Údaj o adrese v občanských průkazech je nadále povinný zůstává jako povinný a svůj význam má zejména v soukromoprávních vztazích, kde soukromý subjekt nemá šanci nahlížet do informačních systémů a kde tudíž je občanský průkaz jediným osobním dokladem, k prokázání adresy místa trvalého pobytu.

Vyplatí se Vám být evidován v ohlašovně, kvůli tomu abyste mohli pořídit levněji parkovací kartu? Změna trvalého pobytu u nás je rychlá, jednoduchá a bez stěhování.