Založení s.r.o a sídlo firmy

Podcenit umístění sídla firmy se může (ne)vyplatit

Jelikož podle obchodního zákoníku nemusí sídlo firmy být totožné s fyzickým podnikatelovým bydlištěm nebo jeho dílnou / provozovnou, je možné si vybrat sídlo firmy na prestižní adrese a to bez enormních finančních nákladů.

Výběru místa sídla firmy by měl každý podnikatel věnovat velkou pozornost, jelikož sídlo může ovlivnit:
 • Podnikatelskou image v očích klientů i potenciálních obchodních partnerů
 • Levnější parkování
 • Méně časté kontroly od Finančního Úřadu
 • Vyskytujete se často v Praze nebo Brně, pošta Vám bude chodit na poštu do Prahy nebo Brna
 • Pokud jste nuceni často stěhovat své provozovny, je pro Vás stálá adresa sídla firmy uvedená v obchodním rejstříku velkou výhodou, nemusíte se starat o informování úřadů, obchodních partnerů a nemusíte vynakládat finance a čas na aktualizaci obchodních dokumentů a razítek

Jak založit s.r.o. a kam umístit sídlo firmy

Na založení firmy lze pohlížet jako na desetiboj, kde v každé disciplíně musíte stoprocentně uspět.
 1. Nastudovat aktuální právní předpisy:

  Vhodné nastudovat předpisy v právních řádech živnostenského zákona, obchodního zákoníku, občanského soudního řádu, vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku atd. Je možné, že takováto příprava stále nebude dostatečná a proto bude potřeba dále na internetu studovat a sledovat aktuální legislativní stav.

 2. Příprava dokumentace:

  Logicky následujícím krokem je pustit se do přípravy dokumentů na které se budou podávat na úřady. Nejběžnější způsob je vydat se cestou hledání na internetu, kde se nachází velké množství různých vzorů. Častým jevem je, že dokumenty na internetu nejsou poskytovány zaručenou autoritou, ale právními laiky. Proto se není vyloučené, že nakonec mnoho času se stráví buď hledáním ověřených dokumentů na internetu nebo obíháním patřičných úřadů.

 3. Sepsání společenské smlouvy u notáře

 4. Složení základního kapitálu

 5. Obstarání dokumentů

  V mezidobí podnikatel, zajistí dokumenty jako je získání potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých bude sídlo společnosti. A s tím se pojí výpis z katastru nemovitostí k těmto prostorám, aby mohl doložit, že osoba, která souhlas s umístěním sídla vydala, tak mohla učinit, protože je vlastníkem nemovitosti. Dále je potřeba zajít k rejstříku trestů, neboť jednatel s.r.o. může být pouze osoba bezúhonná. Existuje zkratka a tou je CZECHPOINT, kde lze získá oba tyto doklady naráz.

 6. Ohlášení živností

 7. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku

 8. Uvolnění účtu v bance

  Je potřeba navštívit bankovní ústav, aby mohl být odblokován účet.

 9. Registrace na Finančním úřadě

 10. Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku

V tomto celém martýriu je snadné ztratit se. Vyberte si sídlo pro svou společnost, které Vám bude vyhovovat. Změnu sídla firmy lze provést zde. Pokud si přejete změnit pouze adresu trvalého pobytu, odkaz je zde.